ANALIZA KONCEPCJI

Nie można — moim zdaniem — analizować kon­cepcji, dotyczących roli jednostki czy danej grupy społecznej w życiu politycznym, w oderwaniu od występującej w konkret­ny^ momencie struktury społecznej. Nie chodzi mi przy tym uwzględnianie bezpośrednich determinant społecznych jakichś koncepcji, jakkolwiek i o tym nie wolno zapominać, ale o do­strzeganie wpływu jaki wywierała istniejąca struktura społecz­na na to, co najogólniej da określić się jako klimaty epoki, np. na występowanie takich a nie innych systemów wartości czy uzna­wanych prestiżów społecznych. Wydaje się, że dopiero z chwilą ustalenia takich „układów odniesień” możemy zdać sobie sprawę ze wszystkich trudności poznawania dziejów myśli politycznej ocenić w jakim jesteśmy punkcie ich badań. Problem polega przecież i na tym, że mamy do czynienia z faktami i zjawiskami o   dużym stopniu współzależności. Ich wyodrębnienie, w postaci „układu odniesień” lub węższego problemu badawczego, jest za­biegiem przypominającym zabieg chirurgiczny. Skuteczny jest on tylko wtedy, gdy przeprowadzając go na jednej części uwzględniamy stan pozostałych. Wspierając się dotychczasowymi wynikami badań, jak i włas­nym doświadczeniem, można chyba wyodrębnić następujące układy odniesień:stosunki ekonomiczne i rodzaje własności,— grupa społeczna — jednostka,ideologie i religie,naród,Polska, sąsiedzi, świat, prawo i ustrój prawno-polityczny.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!