BADANIA NAD DZIEJAMI KULTURY POLSKIEJ PO 1918 R.

W ramach związanych ze sobą dwóch zagadnień: bilansu i problematyki badań naukowych nad historią najnowszą oraz zastosowań wyników tych badań w nauczaniu na różnych szcze­blach systemu szkolnego, niniejszy artykuł pragnie odpowiedzieć i na pierwsze i na drugie zamówienie, jednakże problematyka badań naukowych, jako bliższa autorowi, będzie tu uprzywilejo­wana. Uprzywilejowana będzie także problematyka postulatywna kosztem bilansu literatury naukowej. Problematyką kultury wczorajszej i współczesnej — zresztą pojęcie kultury współcze­snej często utożsamia się z całą kulturą XX wieku, albo z kultu­rą okresu, który nastąpił po I wojnie światowej, a którego po­czątki zbiegły się z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. — zajmuje się szeroki wachlarz dyscyplin naukowych, a ogromna biblioteka wydanych już książek dotyczy zarówno spraw generalnych, jak i szczegółowych. Punkt ciężkości rozwa­żań spoczywać więc musi na roli historyka w badaniach nad kul­turą, w szczególności nad kulturą doby współczesnej.W artykule dotyczącym tak bardzo konkretno-historycznej problematyki wystrzegamy się nużących i nieraz jałowych roz­ważań na temat istoty i teoretycznych podstaw kultury. Nie mo­żemy jednak nie odnieść się do tak ważnego w każdym razie problemu, jakimi są granice badanego przedmiotu.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!