CAŁY SZEREG STWIERDZEŃ

Gdy weźmie­my jednak pod uwagę cały szereg stwierdzeń pojawiających się nawet w opracowaniach syntetycznych, związanych między inny­mi z oceną charakteru orientacji z czasów I wojny (dlaczego jedną określa się mianem „niepodległościowej”? — czy inne nie były niepodległościowe?), czy też z ewolucją stanowisk dotyczą­cych kwestii terytorialnych, to wówczas można dojść do wniosku mniej optymistycznego.Mniej w tym wypadku, w porównaniu z innymi zakresami interesującej nas problematyki badawczej, obszarów czekających jeszcze na pierwszy opis idiograficzny, wiele jest natomiast kwestii wymagających większej precyzji ujęć i głębszej refleksji. Czasami, jak w wypadku koncepcji polskich z lat I wojny świato­wej, brakuje z jednej strony pełniejszego dostrzeżenia różnic zachodzących między dalekosiężnym celem walki (Polską nie­podległą i zjednoczoną), a propozycjami rozwiązań taktycznych, a z drugiej — odróżnienia myśli politycznej od stwierdzeń pro­pagandowych. W wielu innych wypadkach daje o sobie znać mimowolny prezentyzm, polegający między innymi na patrze­niu na układ sił (a tym samym koncepcji) w okresach poprzedza­jących II wojnę światową przez pryzmat układu sił po Teheranie i Poczdamie. Zdarza się także, że w pracach traktujących o pol­skiej polityce zagranicznej (lub jej koncepcjach), krytycznie oce­niających pojawiające się w niej akcenty „mocarstwowe”, poja­wia się nagle zarzut de facto ową „mocarstwowość” akceptujący, gdyż przypisujący ę nawet w opracowaniach syntetycznych, związanych między inny­mi z oceną charakteru orientacji z czasów I wojny (dlaczego jedną określa się mianem „niepodległościowej”? — czy inne nie były niepodległościowe?), czy też z ewolucją stanowisk dotyczą­cych kwestii terytorialnych, to wówczas można dojść do wniosku mniej optymistycznego.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!