CENNA MONOGRAFIA

Cenna monografia Michała Jaskólskiego, obejmująca również i ten okres , luki tej wypełnić nie jest w stanie. Brakuje bowiem prac poświęconych dziejom myśli konserwatywnej w dwóch zaborach: rosyjskim i pruskim. Mimo pozorów, dopiero w stanie zaczątkowym znajdują się badania nad miejscem ideologii i religii w myśli politycznej nurtu nacjonalistycznego, którego główną (ale nie jedyną) siłą był obóz narodowo-demokratyczny. Na dobrą sprawę jedyną, w pełni poświęconą tej problematyce pracą jest monografia Bo­gumiła Grotta. W innych, m.in. Jacka Majchrowskiego i moich, problematyka ta nie została szerzej podjęta.W pracach traktujących o myśli politycznej pozostałych nur­tów politycznych problematyka ta traktowana jest w, sposób jeszcze bardziej marginalny. Tylko tytułem przykładu wspomnę, że z nielicznymi tylko wyjątkami w pracach poświęconych dziejom ruchu ludowego na ogół brakuje nawet pytań badaw­czych związanych z tą problematyką. Są wprawdzie prace doty­czące stanowiska ruchu ludowego wobec Kościoła, ale kwestie stosunku do religii poruszane są w nich w sposób marginalny. Trudno się temu dziwić, jeżeli zważy się, że w ogóle problema­tyka oddziaływania ideowego Kościoła i innych wyznań w Polsce (tak przed, jak i po 1918 r.) pozostaje na uboczu zainteresowań naszej historiografii.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!