INTELIGENCJA I KULTURA

Ta rola inteligencji i kultury inteligenckiej wymaga szer­szego niż dotąd rozpoznania, gdyż nie była dotąd dostrzegana, a nawet lekceważono ją całkowicie. Jednak bez tej funkcji inteli­gencji nie byłoby naszej współczesnej kultury.W zakresie kultury robotniczej stawiamy dopiero pierwsze kroki. Brak dotąd choćby wstępnej jej syntezy. Istota najważ­niejszego problemu zasadza się na stwierdzeniu istnienia (lub nieistnienia) odrębnych (np. od drobnomieszczaństwa) ośrodków kultury robotniczej, dalej także zasięgu i cech szczególnych tej kultury, jej instytucji i stosunku do sąsiadujących kultur miej­skich (np. drobnomieszczańskiej) czy ludowej (nie tylko na wsi). Samo istnienie całkowicie odrębnej, a zarazem zintegrowanej kul­tury drobnomieszczańskiej, choćby tylko w obrębie drobnomiesz­czaństwa etnicznie polskiego (stanowiącego mniejszość całej war­stwy) wobec jego dużego zróżnicowania wewnętrznego jest pro­blematyczne. Jednak szczególnie istotne są zagadnienia kultury wsi: w jakim stopniu kultura warstwy chłopskiej stanowiła prze­dłużenie dawnej kultury ludowej, w jakim zaś stopniu kul­turę nowej warstwy chłopskiej, profesjonalnej (a nie stanowej) warstwy rolników. Te kwestie są jak dotąd prawie zupełnie nie­tknięte przez badaczy.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!