INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

9

 

Nie ma dlatego potrzeby prezentowania jej bliżej, podawa­nia autorów i tytułów, gdyż wszystkie one wraz z ich twórcami znalazły się w tych przeglądach naszego dorobku. Wypada jedynie podkreślić, że po szczycie wydawniczym w związku z 50 rocznicą rewolucji październikowej nastąpiło w tym zakresie uspokojenie, co wcale nie oznacza, że potem nadeszło zaniechanie badań nad tą problematyką. Były one nadal kontynuowane, chociaż nie w takim natężeniu i nie tak rozlegle, jak miało to miejsce w związ­ku z tą rocznicą. Poczęto rozszerzać badania na lata obejmujące już międzypaństwowe stosunki Polski i Związku Radzieckiego, zajmować się bliżej oficjalnymi i nieoficjalnymi powiązaniami obu krajów, ich kontaktami dyplomatycznymi, także polityką wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy, nad którą pracowano również w latach poprzednich. Pokłosiem tego wysiłku stały się znaczące do dziś monografie, które ukazały mniej znane przedtem sprawy wzajemnych stosunków polsko-radzieckich w latach poprzedza­jących wojinę polsko-radziecką w 1920 r. Były to z reguły prace opierające się na materiale przedtem niedostępnym lub słabo eks­ploatowanym przez badaczy problematyki. Dzięki tym pracom poznaliśmy bliżej kulisy spraw, jakie występowały w stosunkach polsko-radzieckich przed 1920 r. Problematyka ta zresztą budziła także zainteresowanie historiografii radzieckiej i naszej emigra­cyjnej, lecz prezentowana w nieco odmiennym oświetleniu niż w publikacjach polskich krajowych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!