KOLEJNE ZAGADNIENIE

Kolejne zagadnienie z pogranicza historii polityczne], to rola kultury w — najczęściej antagonistycznym zresztą — współżyciu narodowości w obrębie międzywojennej Rzeczypospolitej. Pro­blematyka tzw. mniejszości narodowych w II Rzeczypospolite] cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, ale obraca się ona głównie wokół kwestii politycznych, a kulturalne pozostawia ra­czej na uboczu. Problem przenikania się kultur narodowych składa się z kilku zagadnień, przy czym sprawy kontaktow ku – turalnych Polaków i mniejszości narodowych w międzywojennym państwie polskim stanowią tylko jedną, choć ważną cząstkę. Ba dacza polskiej kultury tego okresu interesuje zwłaszcza zasięg odbioru elementów i wartości tej kultury w środowiskach nie­polskich. Na ten temat dałoby się wiele powiedzieć, podobnie jak na temat udziału przedstawicieli tych środowisk w rozwoju u – tury okresu międzywojennego — tak polskiej, jak i niepo s lej.Inną częścią tej problematyki są związki między kulturą pol­ską a wielkimi kulturami narodowymi Zachodu i Wschodu, a więc niemiecką, francuską, angielską, amerykańską itd. z jednej stro­ny, a kulturą rosyjską i radziecką z drugiej strony . Zbadanie zmian w tym zakresie, np. zasięgu wpływów kultury niemieckiej, wzajemny stosunek wpływów francuskich i angielskojęzycznych, narastanie wpływów amerykańskich — oto bardzo interesujące i wdzięczne zadanie. Chodzi tu nie tylko o wpływy w płaszczyz- nie literackiej, artystycznej itd., lecz o szersze wpływy także w dziedzinie intelektualnej, światopoglądowej, obyczajowe.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!