KSZTAŁTOWANIE RACJONALNYCH STOSUNKÓW

1

Taka synteza mogłaby odegrać istotną rolę w przezwyciężaniu tradycyjnej nie­ufności, kształtować racjonalny stosunek do naszego wschodniego sąsiada, rozbudzać większe zaufanie do jego polityki i naszych z nim związków. Tego wymaga najlepiej rozumiany interes Polski współczesnej. Jest to ważne i ambitne zadanie dla historyków, którzy zajmują się dziejami stosunków polsko-radzieckich. Im lepiej i szybciej je wypełnią, tym większa będzie ich zasługa i uznanie w rozwoju historii polskiej.Okres wojny i okupacji znamionował nie tylko wysiłek zbrojny polskiego narodu. „Gdy jedni sięgali po broń by bić wro­ga, drudzy słowem i piórem walczyli o konsolidację narodu, o no­wy społeczno-polityczny kształt przyszłej Polski” K Żywym świa­dectwem funkcjonowania państwa podziemnego, wszystkich jego struktur, przejawów aktywności społeczeństwa pozostaje sfera intelektualnych działań. Dostatecznie dobrze rozpoznano elemen­ty działalności państwa podziemnego i społeczeństwa w sferze duchowej, a więc literaturze, sztuce, muzyce, nauce, oświacie, działalności duszpasterskiej Kościoła katolickiego itp., aby w tym miejscu trzeba było   szerzej temat rozwijać. Jeśli należałoby wska­zać obszar aktywności społecznej Polaków w okresie wojny i oku­pacji to trzeba go odnieść do szerokiej sfery polityki. Była to ta dziedzina życia społecznego, okupacyjnej rzeczywistości, któ­ra ustawicznie przykuwała uwagę zarówno tzw. zawodowych po­lityków, a więc działaczy partii i stronnictw politycznych, dyplo­matów, publicystów, wojskowych, jak i tzw. przeciętnego zjada­cza chleba.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!