ODMIENNOŚĆ SPOJRZENIA

7

 

Ta odmienność spojrzenia wi­doczna stała się w pracach polskich historyków emigracyjnych, którzy mimo pozornej rzetelności nie uniknęli antyradzieckich akcentów, nawiązywania do tradycyjnych ocen, jakie wyrażała literatura w Polsce międzywojennej .Część powyższych publikacji o stosunkach polsko-radzieckich była dziełem przede wszystkim historyków zatrudnionych wcze śniej w Zakładzie Historii Stosunków Polsko-Radzieckich PAN, a potem w Instytucie Krajów Socjalistycznych PAN. Z grona tychże badaczy wyszły również monografie dotyczące później­szych stosunków polsko-radzieckich okresu międzywojennego oraz wojny światowej. Rozważając rzecz chronologicznie wypada najpierw wspomnieć o monografiach pióra Jerzego Kumanieckie- go, który zajął się problemem realizacji traktatu ryskiego i jego genezą. Są to prace, które dotąd traktują najobszerniej o tej fa­zie międzypaństwowych stosunków polsko-radzieckich, napisane z pozycji nie tak zaangażowanej politycznie, jak bywało dawniej. Oparto je na materiale w miarę wyczerpującym, ale bez sięgnię­cia do archiwów radzieckich, stało się to nie z winy autora. Do tej samej tematyki nawiązują także prace historyków radziec­kich, lecz z krytycznym odniesieniem do polityki polskiej, bez wnikania w motywy działań polskich i ich historycznych uwa­runkowań.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!