OGRANICZONY ZAKRES

20

Z pewnością, choć w bar­dzo ograniczonym zakresie, istnieje i eksport norm kulturowych czy wzorów z Polski do kultur obcych, ale ten nas tu mniej inte­resuje. Chodzi zaś o to, jak w ramach ponadnarodowej w swej znacznej warstwie kultury masowej kultura polska w swej wersji najbardziej powszechnej nasyca się treściami i wzorami ponad­narodowymi, wytworzonymi w każdym razie poza krajem, jakie kierunki oddziaływania tu przeważają, jak układy te zmieniają się w czasie, jaki był wpływ przełomów i kryzysów polityczno- -społecznych na tę sferę życia społecznego?Ale i tak pozostaje w dziedzinie kultury dość specyfiki polskiej, właściwej przede wszystkim dla kultury polskiej. Trzeba m.in. uwzględnić obecność katolicyzmu i Kościoła w kulturze, obec­ność mocniej zaakcentowana w ostatnich latach na tle zdarzeń charakterze głównie politycznym, ale przecież bardzo istotną .Otóż przedstawienie rozwoju kultury polskiej powin­no uwzględniać tę okoliczność i zdefiniować miejsce kultury pol­skiej w odniesieniu do głównych kierunków i centrów kulturowo- -cywilizacyjnych świata i Europy. Sięgnąć tu wypada do okresu międzywojennego, gdy rola Kościoła była też ogromna, jednak przejawiała się inaczej i w innych środowiskach. Związki wpły­wów zagranicznych na kulturę polską z konfiguracjami i podzia­łami politycznymi na świecie — to bardzo interesujący przedmiot badań, i chyba możliwy do zrealizowania.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!