OGROMNE ZNACZENIE

Do tej samej kategorii problemów należy tak bardzo klu­czowe zagadnienie kontynuacji kultury ziemiańskiej w Polsce międzywojennej i jej stosunek do kultury narodowej, zwłaszcza   jej inteligenckim wydaniu, pozorny i rzeczywisty zasięg war­tości tej kultury w międzywojennym społeczeństwie. Gdy mowa o kulturze narodowej, otoczonej opieką państwa i upowszechnianej przez jego instytucje, warto byłoby rozważyć, jakie treści patronowały owej oficjalnej, niejako „państwowej” kulturze, wyrażające się w polityce kulturalnej i nie tylko kul­turalnej, w pracy państwowych szkół i innych instytucji oświa­towych, w priorytetach finansowych w zakresie kultury. W ja­kim stopniu państwo międzywojenne upowszechniało kulturę inteligencji, było samo jej emanacją, w jakim zaś opierało się także na treściach charakterystycznych dla innych kultur czy subkultur cząstkowych odpowiadających innym warstwom? Ogromne znaczenie ma rozpoznanie mediów kultury masowej, przede wszystkim jednak jej zasięgu w społeczeństwie Polski międzywojennej, oraz procesu uniformizacji odbioru kultury po­przez środki masowego przekazu. Dla porównania z epoką współ­czesną sprawa ta ma kapitalne znaczenie.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!