OSOBNY PROBLEM

Osobny problem to zakres zainteresowań „terytorialnych” historyków. Ankieta sugerowała następujące ewentualności: hi­storia powszechna, historia Polski, historia regionalna. Respon­denci mogli podkreślić jedną, dwie lub nawet trzy odpowiedzi. Odpowiedzi na to pytanie udzieliły 203 osoby; 28 z nich intere­sowało się jedynie okresem do 1918 r., pozostałe osoby — historią Polski i powszechną po 1918 r. Oto jak kształtują się zaintereso­wania „terytorialne” owych 175 osób, zajmujących się historią po 1918 r.: historia Polski oraz dzieje regionalne — 61 osób (34,9%), historia powszechna i Polski — 40 osób (22,8%), tylko historia Polski — 33 osoby (18,9/o), „czysta” historia powszech­na — 23 osoby (13,1%), „czysta” historia regionalna — 18 osób (10,3%). Powszechnie narzeka się na zanik zainteresowań u naszych historyków dziejami powszechnymi. Przeprowadzona przez nas ankieta nie potwierdza tej opinii. Zainteresowanie historią po­wszechną deklarują ogółem 63 osoby, tj. 36,0% ankietowanych. Nie jest to mało, zwłaszcza, że mamy w tej dziedzinie raczej skromne tradycje. Prowadzenie badań w zakresie historii po­wszechnej napotyka wiele przeszkód. Nie jest to zajęcie proste łatwe. Historią powszechną interesują się na równi „młodzi” „starzy”, pracownicy uniwersytetów i wyższych szkół pedago­gicznych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!