POCZĄTKI PROCESU

Początki tego procesu przypadły oczywiście na epokę wcześniejszą. Nowa „kultura ma­sowa”, tworząca się wokół tych środków, grupowała jako audy­torium różine środowiska. W ten sposób zaczęła się wytwarzać ta dominująca dziś kulturalna „klasa średnia”, do której należy zarówno większość robotników, jak i większość tzw. pracowników umysłowych. Różnice między nimi w obrębie audytorium kultury masowej nie są bardzo duże.Sądzę, że jednym z najbardziej istotnych zadań nauki histo­rycznej w odniesieniu do kultury w Polsce Ludowej jest analiza zarówno treści, jak i zasięgu społecznego współczesnej kultury masowej, która staje się normą kulturową dla całego prawie społeczeństwa. Sprawy te badane są lub powinny być badane przez socjologię. Jednakże udział nauki historycznej jest również niezbędny. Chodzi między innymi o genetyczne ujęcie zagadnie­nia. Jakie mianowicie elementy tworzą tę nową kulturę? Czy są to tradycje artystyczne, intelektualne i obyczajowe pochodzące z kultury inteligenckiej, czy też jakieś inne jeszcze elementy i jakie mianowicie? Czy inne kultury warstwowe czy klasowe wniosły tu jakieś elementy? Jaką rolę odgrywają tu wzory obce przychodzące bezpośrednio do nas i skąd mianowicie? Jakie były fazy kształtowania się nowej kultury?

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!