PODOBNE TRADYCJE

Po­dobnie jak tradycje ruchu ludowego są nierozerwalnie związane z dziejami całego narodu, tak również do obowiązków wydaw­nictw państwowych i spółdzielczych, musi należeć upowszech­nianie wyników tych badań.Ważna rola w rozwoju badań nad historią wsi i ruchu ludo­wego przypada naukowym czasopismom historycznym. Poczesne miejsce wśród nich zajmują „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” założone w 1959 r. Mają one poważne osiągnięcia nie tylko dla­tego, że na ich łamach opublikowano wiele rozpraw, artykułów materiałów źródłowych, które poważnie poszerzyły znajomość ruchu ludowego, ale także dlatego, że skupiały wokół pisma gru­py historyków. Nie tylko stwarzały historykom możliwości publi­kowania najnowszych osiągnięć badawczych, lecz również pełniły rolę inspiratorską i informacyjną o badaniach w tym zakresie. Dlatego też środowisko historyków ruchu ludowego z niepokojem patrzy na poważne niedociągnięcia w wydawaniu tego czasopisma w okresie ostatnich kilku lat.Głównie z myślą o inspirowaniu badań nad najbardziej za­niedbanymi odcinkami dziejów ruchu ludowego, kilkanaście lat temu zapoczątkowano wydawanie nieperiodycznego wydawnic­twa pt.: „Studia z dziejów ruchu ludowego”. Niestety po ukaza­niu się dwóch tomów tego wydawnictwa w latach siedemdziesią­tych zaprzestano wydawania go z przyczyn pozamerytorycznych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!