ROZWÓJ BADAŃ

Rozwój badań nad dziejami konspiracyjnego ruchu ludowego Batalionów Chłopskich należy ocenić pozytywnie, co wcale nie oznacza, że nie pozostało jeszcze wiele do zbadania, aby w pełni ukazać duży wkład wsi polskiej i ruchu ludowego w walce z hi­tlerowskim okupantem. Najmniej zbadane są dzieje wsi i ruchu ludowego w Polsce Ludowej. Badania te podjęte zostały najpóźniej, chociaż nie­które z ważnych problemów od dawna przykuwają uwagę histo­ryków i posiadają już stosunkowo bogatą literaturę . Publikacje na temat politycznego ruchu ludowego i poszczególnych stron­nictw ludowych nie zaspokajają dużych potrzeb poznawczych społecznych. Wszechstronniej natomiast zbadane zostały dzie­je ZMWRP „Wici” w latach 1944- 1948. Pozytywnym zjawis­kiem jest fakt, że stosunkowo dobrze rozwinęły się badania regionalne nad dziejami ruchu ludowego w Polsce Ludowej. Większość jednak opracowań dotyczy pierwszych lat Polski Lu­dowej i nie wykracza poza rok 1949.W dalszej pracy badawczej nad dziejami ruchu ludowego w Polsce Ludowej należałoby zbadać przede wszystkim dzieje SL, PSL i ZSL. Pogłębionych badań wymagają takie problemy jak: wkład ruchu ludowego, jego działaczy i ogółu chłopów w odbudowę kraju i dokonujące się w nim przemiany. Ten pod­stawowy problem należałoby rozpatrywać w aspekcie bardziej szczegółowych tematów jak: udział ludowców w działalności władz państwowych, w parlamencie, samorządzie, organizacjach społecznych i gospodarczych, kulturalnych i oświatowych, udział chłopów w zagospodarowywaniu Ziem Zachodnich i Północnych. Pogłębionych i interdyscyplinarnych badań wymaga najbardziej podstawowy problem sojuszu robotniczo-chłopskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz rola i miejsce Zjednoczenia Stron­nictwa Ludowego w koalicyjnym systemie władzy.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!