SKRAJNE WYJĄTKI

Za Polaka, z wy­jątkiem skrajnych nacjonalistów, i to też nie wszystkich, uwa­żany był każdy, który swój interes utożsamiał z interesem naro­du polskiego, przy czym — de facto — wyraźniejszej deklaracji oczekiwano tylko ze strony uczestników środowisk przywódczych i opiniotwórczych.Ta, raczej pesymistyczna refleksja, dotycząca występujących u nas „klimatów”, nie jest jednak równoznaczna z przyjęciem oceny o braku postępu w badaniach nad dziejami idei i koncepcji narodu w polskiej myśli politycznej. Między innymi dzięki pra­com Jadwigi Kurczewskiej, Władysława T. Kuleszy, Micha­ła Jaskólskiego, Jacka Majchrowskiego , Iwo Werschlera i innych, znamy lepiej stanowisko zajmowane wobec tej proble­matyki przez większość polskich ugrupowań politycznych. Praca Andrzeja Chojnowskiego pozwoliła uchwycić zasadniczy zarys koncepcji kolejnych rządów polskich. Jeżeli uwzględnić jeszcze różne przyczynki, a także wypowiedzi dotyczące tej problematyki zawarte w pracach poświęconych innym tematom, to można na­wet dojść do wniosku, że jesteśmy w stanie owe idee i koncepcje opisać. Użyłem określenia „opisać”, gdyż — moim zdaniem — możliwość dania pełnej ich analizy jest jeszcze odległa. Po pierw­sze dlatego, że ciągle zbyt zamykamy się w naszym polskim podwórku. Piszemy np. częstokroć o polskiej specyfice, nie zaw­sze troszcząc się o jej udokumentowanie.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!