SŁABO DOSTRZEGALNE PRZEMIANY

Do ciągle słabo jeszcze dostrzeganych przemian, do jakich doszło w myśli politycznej wielu środowisk w latach trzydzie­stych, należą te, które związane były ze wzrostem tendencji anty- liberalnych. Uwaga, jaką poświęcało się jednostce ludzkiej, ulega zmniejszeniu, często zanika w ogóle. Jedynym podmiotem zainte­resowań myśli politycznej staje się coraz częściej grupa społeczna, narastają także, mające również charakter kolektywistyczny (antyindywidualistyczny), tendencje egalitarne. Sądzę, że nie tra­cąc z pola widzenia ich zróżnicowania ideowego, ich różnego rodowodu, warto na nie spojrzeć jako na pewne zjawisko ogól­niejsze, którego reperkusje zaznaczają się po 1944/1945 r. Ująłem w jeden układ odniesień religie i ideologie, gdyż w wielu wypadkach ich wpływ na przemiany zachodzące w myśli politycznej jest wręcz niemożliwy do rozróżnienia. Mam tu na uwadze nie tylko to, że niektóre grupy polityczne starają się wzbogacić swą myśl np. wybranymi wątkami nauki katolickiej, ale także i to, że niektóre ideologie są — de facto — traktowane tak jak religie.Stosunkowo najlepiej są nam znane przemiany zachodzące w obrębie myśli socjalistycznej, tak w jej nurcie rewolucyjnym jak reformistycznym. Dość tu wspomnieć o pracach Feliksa Tycha, Michała Śliwy Jana Tomickiego i Antoniego Czubińskiego , nie mówiąc o innych licznych rozprawach i artyku­łach.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!