STAN I POTRZEBY BADAWCZE W ZAKRESIE DZIEJÓW POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO

Rodzący się w końcu XIX w. na bazie zachodzących wówczas przemian społeczno-ekonomicznych, polityczny ruch chłopski, od początku uważał sprawy: budzenia świadomości politycznej i spo­łecznej chłopów, krzewienia patriotyzmu wśród mas chłopskich i wreszcie sprawę odzyskania niepodległości, za najważniejsze.Sprawa niepodległości ojczyzny występowała nie tylko w pro­gramach stronnictw ludowych, lecz przede wszystkim w ich co­dziennej działalności wśród chłopów. Przybierała różne formy, poczynając od walki o utrzymanie ziemi w polskim posiadaniu, o   język polski w szkołach, urzędach i sądach, o zachowanie oby­czajów i tradycji historycznej, poprzez rozpowszechnianie taj­nych pism o treści niepodległościowej, organizowanie obchodów rocznic narodowych, aż do budzenia przez ludowców w swym otoczeniu myśli o potrzebie walki zbrojnej o niepodległość. Wzra­stająca na początku XX w. świadomość narodowa chłopów uwi­doczniła się wyraźnie w przeddzień i podczas I wojny światowej, kiedy chłopi wzięli aktywny udział w działalności organizacji paramilitarnych i niepodległościowych.W Polsce niepodległej stanęły przed ruchem ludowym inne cele i zadania. Wynikały one z głębokiego patriotyzmu i troskio    zabezpieczenie i umocnienie suwerenności państwowej oraz z przekonania o konieczności wzięcia odpowiedzialności za losy państwa, mimo iż było to państwo dalekie od ideału Polski Lu­dowej, postulowanego w programach ruchu ludowego i przez masy chłopskie.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!