SZEROKI ZAKRES

W szerokim zakresie uwzględniano też w badaniach problematykę robotników rolnych .Jednym z lepiej opracowanych zagadnień są wrzenia spo­łeczne na wsi w latach 1918 – 1919. Po publikacjach regionalnych problem ten doczekał się opracowania obejmującego teren całego kraju, a także publikacji podstawowych dokumentów i materia­łów źródłowych.Nie zostały dotychczas w sposób kompleksowy przebadane dzieje politycznego ruchu chłopskiego. Dotychczas monografii doczekały się: Stronnictwo Chłopskie oraz Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”. Dziejom Stronnictwa Ludowego poświęcono kilkanaście rozpraw oraz monografię regionalną. Z zadowole­niem powitać należy fakt, iż w ostatnim okresie opracowano monografię PSL „Wyzwolenia” i Chłopskiego Stronnictwa Ra­dykalnego, które, miejmy taką nadzieję, powinny niedługo być wydane.Stosunkowo dobrze przedstawia się znajomość problematyki przechodzenia stronnictw ludowych do opozycji wobec rządów sanacji i ich współdziałania z innymi ugrupowaniami polityczny­mi w ramach Centrolewu . Z zadowoleniem też należy odnoto­wać podejmowanie badań nad stosunkiem ruchu ludowego do polityki zagranicznej państwa polskiego. Wyczerpująco zba­dana została działalność ludowców w samorządzie terytorial­nym , w kółkach rolniczych , oraz w spółdzielczości.Dużym zainteresowaniem badaczy cieszyły się dzieje rewo­lucyjnego nurtu w ruchu ludowym.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!