TYPY ŹRÓDEŁ

Przyznaję, że w tych typach źródeł, za jakie można uznać dzieła twórczości, literackiej, plastycznej itp., nie szukałbym informacji dodatkowych, chociaż i w tym wypadku mogą one okazać się pożyteczne. Sądzę, że uwzględnienie ich ułatwiłoby przede wszystkim uchwycenie ogólnej atmosfery czasu, w któ­rym kształtowała się badana myśl polityczna, pozwoliłoby lepiej zrozumieć owe dość niewymierne klimaty epoki. Nie jestem np. pewien, czy będziemy w stanie dokonać pełnej analizy myśli politycznej okresu Polski Ludowej abstrahując np. od odbudowy wielu „starówek”, budowy MDM-ów, gigantów przemysłowych i nader licznych pomników. Nie można też zapominać, że w koń­cu lat sześćdziesiątych takie „dzieła”, jak Stawka większa niż życie i Czterej pancerni i pies, zostały podniesione do rangi czo­łowych utworów ideowych. Przechodząc do omówienia stanu badań, zadania w gruncie rzeczy najtrudniejszego, pragnę zastrzec się, że nie stawiam sobie za cel przedstawienia wszystkich efektów badawczych. Po pier­wsze dlatego, że trzeba byłoby sporządzić przewodnik bibliogra­ficzny. Po drugie, chodzi tu nie tyle o dokonanie oceny aktualne­go stanu badań, ile o zwrócenie uwagi na obszary lepiej i gorzej spenetrowane. W jakiejś mierze poczynionym tu spostrzeżeniom przyświeca idea sformułowania diagnozy: na ile zbliżyliśmy się do chwili, w której można podjąć się opracowania w miarę pełnej syntezy dziejów polskiej myśli politycznej czasów najnowszych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!