W CAŁYM DOROBKU

Równocześnie jednak trzeba zauważyć, że marginalnie w całym tym dorobku, poza nie tak licznymi wyjątkami, trakto­wane są ideowe uwarunkowania socjalistycznej czy komunistycz­nej myśli politycznej. Jeżeli zaś nawet poświęca się im więcej miejsca, to dość często abstrahuje się od ich międzynarodowego charakteru. Wcześniej już stwierdziłem, że tego typu praktyka w wypadku badania dziejów myśli politycznej ruchu komuni­stycznego nie może przynieść większych efektów poznawczych. Dostrzeganie międzynarodowego charakteru ideologii jest też jednak konieczne w wypadku badania myśli ruchu socjalistycz­nego Bez uwzględnienia tych szerszych aspektów nie będziemy np. w stanie usytuować PPS w międzynarodowym ruchu socja­listycznym, a wszelkie oceny o jej mniejszej lub większej „prawi- cowości” będą zawieszone w próżni. Patrzenie tylko przez polski pryzmat, zawsze badawczo zawodny, w odniesieniu do ruchów (a tym samym ich myśli politycznej) programowo międzynarodo­wych może prowadzić na bezdroża.Relatywnie dobrze znamy zasady ideowe ruchu konserwatyw­nego oraz jego stosunek do religii, ale tylko relatywnie. Dyspo­nujemy bowiem w miarę pełnymi opracowaniami dziejów myśli tego ruchu w latach pięćdziesiątych-siedemdziesiątych XIX w., gorzej już mimo istnienia prac Szymona Rudnickiego  i Wiesła­wa Władyki przedstawia się znajomość tej myśli w latach 1918 – 1939, źle zupełnie dla lat 1890 – 1918.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!