W MNIEJSZYM STOPNIU

W mniejszym stopniu uwagę badaczy przykuwały dzieje ruchu ludowego w Królestwie Polskim. Opracowań monograficznych doczekały się dotychczas działalność grupy ludowców zgroma­dzonych wokół czasopisma „Zaranie” oraz działalność Polskiego Związku Ludowego . Stosunkowo najwięcej miejsca poświęcano w publikacjach czasopiśmiennictwu ludowemu, oświacie ludowej rozwojowi szkolnictwa rolniczego . Najpełniej opracowany został ruch chłopski po uwłaszczeniu, i kształtowanie się postaw społeczno-politycznych chłopów od początków XX w. w Króle­stwie Polskim. Myślimy tu głównie o książkach H. Brodowskiej Groniowskiego. Opublikowano cenne prace mówiące udziale chłopów w rewolucji 1905 – 1907 .Nadal niedostatecznie przedstawia się stan badań nad ruchem chłopskim pod zaborem pruskim, gdzie zresztą do końca 1918 r. można mówić jedynie o zalążkowej postaci tego ruchu. Poza. Mazurską Partią Ludową nie było tu chłopskich organizacji poli­tycznych, a działalność chłopów na polu gospodarczym i kulturalno-oświatowym podporządkowana była często kierownictwu wpływom ideowo-politycznym klas posiadających. Stosunkowo* największą uwagę badaczy przykuwała przeszłość ruchu ludo­wego na Mazurach oraz rola jego prasy w budzeniu świadomości narodowej chłopów i ich walki z polityką germanizacyjną rządów’ pruskich .

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!