W POLSCE LUDOWEJ

W Polsce Ludowej, od samego początku jej powstania i roz­woju, ludowcy brali stopniowo coraz większy udział w budowie niezawisłego państwa, w odbudowie kraju, w zagospodarowywa­niu odzyskanych ziem nad Odrą i Nysą, a także w umacnianiu państwa na arenie międzynarodowej. Nie zapominamy, że pierw­sze lata Polski Ludowej cechowały się walką polityczną, która szczególnie ostro wystąpiła na wsi i w jej politycznej reprezen­tacji, w ruchu ludowym.Podkreślając rolę ruchu ludowego w budzeniu świadomości narodowej i patriotycznej postawy wsi polskiej w końcu XIX i w XX w., doceniamy fakt, że na proces ten wpływało wiele czynników. Ale zarazem oczywisty jest fakt, że im bardziej aktywny politycznie był chłop, tym bardziej dynamicznie postę­pował proces kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego. Udział ruchu ludowego w tym procesie był bardzo istotny i dla­tego problem ten wymaga szczególnej uwagi badaczy. Inną ważną dziedziną, w której rola ruchu ludowego była decydująca, to budzenie świadomości klasowej chłopa oraz uświa­damianie mu jego klasowych celów. Na proces dojrzewania spo­łecznego chłopa wpływało szereg czynników, a przede wszystkim to, że był on przedmiotem wyzysku ze strony obszamictwa.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!