WSPÓŁPRACA RADYKALNYCH LUDOWCÓW

Należałoby podjąć jednak badania nad współpracą radykalnych ludowców z rewolucyjnymi działaczami robotniczymi w latach trzydziestych, zwłaszcza w okresie straj­ków chłopskich.Zagadnienie strajków chłopskich w latach trzydziestych to osobny problem, który przez dłuższy okres czasu znajdował się w centrum uwagi historyków. W porównaniu z wystąpieniami chłopskimi lat 1932 – 1933, które nie zostały dotychczas wyczer­pująco opracowane, strajk chłopski z 1937 r. i przygotowania do niego doczekały się publikacji podstawowych źródeł oraz mo­nografiiBadając walki strajkowe chłopów w latach trzydziestych oraz rolę w tych wystąpieniach Stronnictwa Ludowego i jego dzia­łaczy, a także działaczy ruchu młodochłopskiego, nie można spraw tych traktować w oderwaniu od ewolucji ideologicznej, jaką ruch ludowy przechodził w tym okresie. Wprawdzie problematyka ideologiczno-programowa ruchu ludowego w całym okresie jego istnienia podejmowana była przez niektórych historyków, a tak­że teoretyków państwa , to z zadowoleniem należy powitać fakt, że w ostatnich kilku latach ukazały się niezwykle cenne pozycje z tego zakresu .Interesująco przedstawia się dorobek historiografii ruchu młodowiejskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Opracowane zo- ! stały dzieje Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1912 – 1928 .

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!