WSZYSTKIE UTRUDNIENIA

Wspominam o tym wszystkim, gdyż utrudnia to prowadzenie badań sine ira et studio, wprowadza zakłócenia w przepływie informacji. Skutki ujemne tego stanu rzeczy zasługiwały na od­rębny referat, jak się wydaje, potrzebny także ze względów meto­dologicznych. Postawmy bowiem pytanie: co rozumiemy przez polskie idee i koncepcje narodu? Czy za „polskie” będziemy uwa­żali jedynie te, które były formułowane przez „prawdziwych Polaków”? I następne pytanie: kto może być uznany za „praw­dziwego Polaka”? Wbrew pozorom nie są to pytania wydumane. Stawiane są one de facto przez autorów części prac poświęconych tej problematyce, jakkolwiek nie przypuszczam, by — przynaj­mniej w niektórych wypadkach — odpowiadały ich intencjom. Są one bowiem — w swej istocie — bliskie absurdalnym teoriom rasowym. Pragnę zastrzec się, że nie podejrzewam nikogo o świa­dome uleganie tego typu teoriom. Chodzi mi tylko o to, że np. zastanawianie się nad czyimś pochodzeniem narodowościowym prowadzi na manowce poznawcze. Mamy już wystarczająco wiele trudności z określeniem zakresu pojęcia „społeczeństwo polskie”, nie twórzmy więc nowych. Za twórcę polskiej myśli politycznej, nawet w tym węższym znaczeniu: polska-narodowa, nawet w zrozumieniu części polskich działaczy nacjonalistycznych intere­sujących nas czasów, był traktowany ten kto w swych koncep­cjach na czołowym miejscu stawiał interes narodu polskiego. Przypomnę jeszcze tylko, że nawet skrajni nacjonaliści za człon­ków narodu polskiego uważali m.in. Ukraińców.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!