WYNIK WSPÓŁPRACY

W wyniku wza­jemnej współpracy ukazało się dotąd 12 obszernych tomów pt. „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radziec­kich”, stanowiących obecnie kapitalne wydawnictwo, choć nie po­zbawione wielu pominięć i w doborze materiałów liczące się nie tylko z celami badawczymi, lecz także z wymogami polityki. Wydawnictwo to dało początek dalszym podobnym publikacjom o   charakterze problemowym, dotyczących stosunków polsko-ra­dzieckich w obszarze gospodarczym i kulturalnym. W przeciwień­stwie do tego wielotomowego wydawnictwa, które ostatnimi to­mami objęło już lata Polski Ludowej, ograniczają się one do okre­su lat 1918 – 1939 W zakresie udostępniania źródeł wspomniane wydawnictwa nie były jedynymi, gdyż staraniem różnych krajowych oficyn wydawniczych opublikowano źródła nie mające w nich odbicia. Dotyczyły one przede wszystkim uczestnictwa Polaków w rewo­lucji październikowej i w obronie władzy radzieckiej podczas stała się 50 rocznica rewolucji październikowej, jaka przypadła w 1967 r. Rocznica ta dała także największy efekt w zakresie naj­przeróżniejszego rodzaju publikacji naukowych i popularnonau­kowych, które sięgały po raz pierwszy szerzej, już nie tylko do wpływu rewolucji październikowej na odzyskanie przez Polskę niepodległości, lecz również do jej oddziaływań na ziemie polskie, do opinii wyrażanych o niej przez różne kręgi polityczne w kraju i Polonię rosyjską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *