ZESTAWIAJĄC TYTUŁY

W tym wypadku dysponujemy dowodem w postaci prac Piotra Łossowskiego i Jana Jurkie­wicza . Zarysowane w nich między innymi stanowisko polskie wobec Wileńszczyzny i stosunków z Litwą sygnalizują przecież zjawiska bardziej generalne, występujące nie tylko na stykach: polsko-litewskim i polsko-białoruskim. Konflikt polityczny, o  charakterze terytorialnym, nie tylko w tych wypadkach był tyle trudny do likwidacji, że te same obszary były ojczyznami lokalnymi kilku narodów. Presja tradycji historycznej, Rzeczy­pospolitej przedrozbiorowej i wielkiej Litwy, w tych ojczyznach miała swe aktualne oparcie. Zwróciłem uwagę na ten aspekt problematyki badawczej do­tyczącej miejsca, jakie w polskiej myśli politycznej zajmowały kwestie terytorialne, stosunki z sąsiadami (narodami i państwami) układ sił międzynarodowych, gdyż dostrzeżenie ich pozwala precyzyjniej określić granice naszego poznania. Analizując aktu­alny stan badań, uwzględniając przy tym prace poświęcone nie tylko dziejom myśli politycznej, można stwierdzić, że ten zakres problematyki badawczej został opracowany najpełniej. Tylko tytułem przykładu wspomnę, że dysponujemy dość bogatym ze­stawem prac podejmujących problematykę ziem zachodnich w polskiej myśli politycznej , dziejów sprawy polskiej w czasie wojny światowej  i stosunków Polski z krajami ościennymi w latach 1918 – 1939 . Zestawiając wykazy tytułów prac poświę­conych dziejom polskiej polityki zagranicznej, i polskich poczynań na arenie międzynarodowej w ogóle, z wykazami prac dotyczą­cych np. dziejów wewnętrznych przemian politycznych, można nawet odnieść wrażenie o występowaniu priorytetu pierwszego z wymienionych zakresów problematyki badawczej.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!