ZŁOŻONOŚĆ STOSUNKÓW

3

Leżą jednak wciąż odłogiem obszary, które wymagają zajęcia się nimi, a do nich wypada zaliczyć całą sferę tych związków, które łączyły nas w okresie międzywojennym i późniejszym nie tylko na odcinku państwowym, lecz także społecznym. Brak dotąd prac, które by dotykały reakcji opinii polskiej na zachodzące procesy i przemiany w życiu wewnętrznym Związku Radzieckiego. Nie­wiele wiemy również o losie i roli Polaków działających w Związ­ku Radzieckim po rewolucji październikowej m.in. o Biurze Pol­skim funkcjonującym przy KC RKP(b) i WKP(b). Podobnie rzecz wygląda w odniesieniu do naszych powiązań kulturalnych w okresie międzywojennym, na temat których istnieją jedynie pra­ce drobniejsze. W tej mierze znacznie wyprzedzili historyków his­torycy literatury, legitymujący się już sporym dorobkiem nad recepcją literatury radzieckiej w Polsce.Wśród problemów dotąd nie zbadanych, czekających nadal na zajęcie się nimi, znajduje się wiele spraw ze stosunków polsko- -radzieckich okresu II wojny światowej. Chodzi głównie o to, aby ich obraz był pokazany w pełni, bez unikania spraw trud­nych, by nie stały się one obiektem legend i mitów, oddziaływań literatury nam obcej. Tylko poprzez pokazanie całej złożoności stosunków tego okresu można osiągnąć właściwy efekt w zakre­sie edukacji historycznej społeczeństwa, przekonać do reorientacji politycznej, jaka dokonała się w naszych wzajemnych powiąza­niach w okresie Polski Ludowej. Wypada również śmielej i coraz szerzej sięgać do problematyki polsko-radzieckich stosunków po 1944 r., stworzyć dla jej badania dogodniejsze warunki, zachęcić historyków do zajęcia się nią. W miarę narastania badań powinno się pomyśleć o napisaniu nowej syntezy stosunków polsko-ra- dzieckich, nie obciążonej uproszczeniami lub unikaniem spraw trudnych, szeroko dostępnej ogółowi czytelników.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!