ZMIANA SYTUACJI

Obecnie Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza zamierza zamiast tych Studiów wydawać „Studia z dziejów wsi i ruchu ludowego”, w których zamieszczane będą, w formie syntetycznej, osiągnię­cia badawcze najwartościowszych rozpraw doktorskich.Problematyka ruchu ludowego coraz częściej pojawia się tak­że na łamach ogólnokrajowych i regionalnych czasopism histo­rycznych, chociaż nie w takim jeszcze stopniu, jak by tego na­leżało oczekiwać ze względu na jej wagę.Zaniedbania w podejmowaniu badań ruchu ludowego przez szkoły wyższe i placówki naukowe uwarunkowane były także trudnościami obiektywnymi. Mamy na myśli przede wszystkim zaniedbania, jakie istniały na odcinku dokumentacji źródłowej.Wiele podstawowych dokumentów źródłowych, prasy, wspomnień innych typów źródeł przez wiele lat rozproszonych było w róż­nych archiwach i bibliotekach, a co gorsza, niejednokrotnie nisz­czały w zbiorach prywatnych. Sytuacja uległa zmianie, kiedy z inicjatywy Czesława Wycecha Prezydium NK ZSL w 1960 r. powołało Zakład Historii Ruchu Ludowego. ZHRL obok innych zadań, organizował i rozwijał warsztat naukowy, gromadził archiwalia i zbiory biblioteczne.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!