ZNACZNA CZĘŚĆ KONCEPCJI

Znaczna część spośród nich swe koncepcje polityczne rozwijała i w nowej epoce, której narodziny przyniosła I wojna światowa i rewolucja rosyjska 1917 r. Już w związku z tym na­suwa się pytanie: czy byli oni w stanie dostrzec i uwzględnić za­chodzące wokół nich zmiany? Brali je pod uwagę, czy też raczej stawali się anachroniczni? Ilu z nich potrafiło wyjść poza polskie kłopoty i opłotki? Trzeba przy tym uwzględnić to, że charakter nowej epoki wyraźniej został dostrzeżony dopiero pod koniec II wojny światowej. Interesującym nas twórcom myśli politycz­nej przypadło rozwijać swe koncepcje w okresie, który Melchior Wańkowicz określił trafnie mianem między epoki.Nowa generacja twórców polskiej myśli politycznej swój udział w tym dziele tworzenia wyraźniej zaznaczyła w latach trzydziestych XX w. Podobnie, jak na przełomie XIX i XX w. poprzedniej generacji, ich udział jest uchwytny w przeobraże­niach zachodzących we wszystkich podstawowych nurtach pol­skiej myśli politycznej, od konserwatywnego po socjalistyczny. Jest to przy tym ta generacja, która swój bardzo znaczny udział w życiu politycznym będzie posiadać przynajmniej do lat sześć­dziesiątych. Nie ulega przy tym wątpliwości, że ona wyrastała już w innej epoce, że na jej „widzeniu” świata w większym stopniu zaważyły doświadczenia I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej. Inny też na nią wpływ wywarły skutki społeczne wielkiego kryzysu gospodarczego i zaostrzania się w Polsce sy­stemu rządów autorytarnych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!